නිවස
Slowly කතාව
Quizhead
Quizhead | 🇩🇪 Germany

 Google Translate | සිංහල

Sorry, this entry is only available in ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

I remember back in 80’s I used to write real mail made out of paper & pen with stamps and such.
I wrote letters to friends , family and also letters for myself with actual hand write.
Then the computers came along during the end of the 80’s and broke through the 90’S to be a household item.
By then I was writing letters on Einstein word possessor connected to a printer.
Then the internet came with virtual mailboxes and whole mail writing scene took a sharp twist.
I see it everyday at work as a person who deals with mail systems.

Then came Slowly and took all this under one umbrella.
This app brought me back the joy of writing the hand written mails I used to write back during the 80’s.
Whoever took this project and made it real – You deserve a life time achievement award.
Cheers.

මෙම Slowly කථාව පරිවර්තනය කිරීමට සහ ඔබේ භාෂාව කතා කරන අය වෙත ළඟා වීමට අපට උදව් කරන්න!

කරුණාකර ඔබේ පරිවර්තනය, මුල් කතාවට සබැඳිය, ඔබේ නම සහ වෙබ් අඩවිය (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ) [email protected] වෙත යවන්න. පරිවර්තනය කරන ලද සෑම කතන්දරයක් අවසානයේම අපි ස්තූතිය ලබා දෙන්නෙමු.

  
 ඔබේ කතාව ඉදිරිපත් කරන්න

SLOWLY

දැන් ලෝකය සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගන්න!

2,149,000 පරිශීලකයින්ට 9,547,000 වඩා මිත්‍රත්වයන් ගොඩනඟා ගැනීමට Slowly උදව් කර ඇත.