නිවස
Slowly කතාව
Kuba9908
Kuba9908 | 🇵🇱 Poland

 Google Translate | සිංහල

Sorry, this entry is only available in ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි, යුරෝපීය ස්පාඤ්ඤ, පෝලන්ත and තුර්කි. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Originally written in Polish. Translated by Michalina.

Since I remember I had a problem with making friends. In may this year my boyfriend decide to change it and do something with it. He encouraged me to look for people like me. When I found Slowly I was scared because it was in english. After upgrade with polish language I started to use it regularly. Why? Because since I was a child I loved to send and received letters, entry home couldn’t be without checking the mailbox. Slowlyis a beatiful app. Stamps in the store are really pretty. With Slowly I met Lena, she live in Russia. We send each others letters twice a week since may this year. Thanks to Slowly our friendship is more unique because the letters give us sporadic but more intensive contact. We got so close in our friendship so we decided to send letters each other in real life.

Thanks to Slowly I have friend.
Kuba

මෙම Slowly කථාව පරිවර්තනය කිරීමට සහ ඔබේ භාෂාව කතා කරන අය වෙත ළඟා වීමට අපට උදව් කරන්න!

කරුණාකර ඔබේ පරිවර්තනය, මුල් කතාවට සබැඳිය, ඔබේ නම සහ වෙබ් අඩවිය (අත්‍යවශ්‍ය නොවේ) [email protected] වෙත යවන්න. පරිවර්තනය කරන ලද සෑම කතන්දරයක් අවසානයේම අපි ස්තූතිය ලබා දෙන්නෙමු.

  
 ඔබේ කතාව ඉදිරිපත් කරන්න

SLOWLY

දැන් ලෝකය සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගන්න!

2,950,000 පරිශීලකයින්ට 13,118,000 වඩා මිත්‍රත්වයන් ගොඩනඟා ගැනීමට Slowly උදව් කර ඇත.