Η ιστορία του Slowly

The Rtist

🇮🇳 India

He is 60 years older than me, and yet we can still find things to agree upon and share.

Διαβάστε περισσότερα

LittleCoffeeDrinker

🇰🇼 Kuwait

They listened to me and helped me and comforting me when i was sad.

Διαβάστε περισσότερα

rucha1789

🇮🇳 India

I was skeptical at first. I even considered myself a person no one wanted to know.

Διαβάστε περισσότερα

imwonderland

🇹🇷 Turkey

Our friendship will be more than a year soon. And every single day I keep going to have new friends!

Διαβάστε περισσότερα

Llargo

🇪🇸 Spain

I will return to my home town soon but Slowly will continue close to me, keeping the contact with those who I already know and opening new routes with others more!

Διαβάστε περισσότερα

jiyanjiyan

🇹🇷 Turkey

The only time I become impatient is when I see the notification of her letter arriving...

Διαβάστε περισσότερα

SillyGabi

🇧🇷 Brazil

We have so many things in common, so many joy of life, but this sharing could never be happened if Slowly wouldn't exist.

Διαβάστε περισσότερα

Farhana

🇧🇩 Bangladesh

Just like many other female citizen of third world country, I was treated like convicting any shameful act...

Διαβάστε περισσότερα
Paulo-Mnp

Paulo-Mnp

🇫🇷 France

I am a French guy trying to reach Mongolia with my yellow van. I have been traveling since November 2018, an incredible journey.

Διαβάστε περισσότερα

Dennis The Menace

🇺🇸 United States

I was recently diagnosed with high functioning autism. I am bad at communication and will sometimes say things backwards.

Διαβάστε περισσότερα

Astralnaut

🇲🇾 Malaysia

Getting a digital letter feels like Christmas.

Διαβάστε περισσότερα